Välkommen till en heldagsworkshop med Visual Studio 2013 ALM (SWE)

Den 6 februari kommer vi på Solidify hålla en heldags depp-dive Workshop tillsammans med LabCenter i Stockholm.

Vi börjar med att planera arbete och arbetar gärna med en agil process som Scrum eller Kanban. Vi kommer också att visa hur man hanterar mer klassiska krav med hjälp av inbyggda verktyg såväl som med tredjepartsprodukten inteGREAT. Vi kommer visa på hur man kan hantera multipla team i TFS när vi behöver skala upp utvecklingsarbetet

Nästa steg är att utveckla applikationen med bibehållen spårbarhet och med god kodkvalitet. Vi använder såklart oss av nyheter i Visual Studio som exempelvis Git och CodeLens.

För att kunna använda den produkt vi utvecklar behöver den gå att testa. Vi kommer sätta upp testmiljöer med Visual Studio Lab Management och även titta på hur vi kan använda Windows Azure för att hantera våra testlab (och produktionsmiljöer med för den delen). Med miljöerna på plats kommer vi sedan sätta upp byggen, paketering och deploymentlösningar. För att installera produkten kommer vi att använda den nya lösningen för releasehantering, Microsoft Release Management.

Efter utveckling är det dags för test av det utvecklarna checkat in, vi kommer här att visa både manuella och automatiska tester och nyheterna inom testområde, bland annat det nya webgränssnittet för testning.

Avslutningsvis går vi igenom hur vi med hjälp av instrumentering av kod och funktioner för drift kan skaffa oss tidig kunskap om hur våran lösning fungerar i produktion med hjälp av Microsoft Application insight.

Läs mer och gå vidare till anmälan här: http://www.solidify.se/valkommen-till-en-heldag-med-visual-studio-2013-alm

Microsoft includes InRelease deployment tool in TFS 2013

Microsoft has acquired InRelease a release management product from InCycle Software. InRelease is a Continuous Delivery solution for .NET teams that automates the release process from Team Foundation Server up to production for faster and simpler deliveries

This means that you in a simple way can release your applications to different environments automatically or semi automatically.InRelease1

InRelease includes a TFS build process template that triggers a release at the end of a build according to a predefined flow.

To handle what do in the actual release there is a workflow editor that enables you to decide what to do in each environment.

 InRelease2

There are a lot of predefined activities that you can use and it’s easy to add activities of your own.

You can follow each step in a release.

 InRelease3

What does it cost?

InRelease will be included without cost in TFS/VS 2013. However the deployment agents needed on each server included in each environment will cost something, what this will cost in not yet decided.

Can I try it?

Yes, download a preview of TFS 2013 here

Do you want to test InRelease in a Hyper-V environment, download it from Microsoft here

Sista utrop – Dev Days 2012!

Det finns fortfarande platser i Göteborg och Malmö för Visual Studio 2012 lanseringseventen jag och Peter kör tillsammans med Microsoft Sverige. Det kommer att bli massor av demos av den nya produkten, givetvis med fokus på ALM;

Dev Days: Visual Studio 2012 Microsoft och Transcendent Group AB presentera nyheterna i Visual Studio 2012 och lägger extra fokus på ALM. Vi går igenom applikationslivscykel kedjan från ide till verklighet. Applikationslivscykeln (ALM) ger dig möjlighet att utveckla bättre lösningar och applikationer på kortare tid.

Skaffa dig insikt om ALM-processen och dess fördelar. Visual Studio 2012 med Team Foundation Server ALM ger dig möjligheten att driva och följa upp dina applikationer och kvalitén. Med Test Professional kommer du säkerställa att dina krav testas.

Visual Studio 2012 ger dig möjligheten att bygga applikationer som adresserar Windows Phone, Windows 8, .NET framework.

Evenemanget är kostnadsfritt och körs mellan 9 och 16.

 • 25/9 – Stockholm (fullt)
 • 26/9 – Göteborg
 • 27/9 – Malmö

Registrera dig här: https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032518053&Culture=en-SE&community=0

Testing for Continuous Delivery with Visual Studio 2012

The ALM Rangers have released another great guide, this time about testing with Continuous Delivery. The guide tells us the story of two companies, Contoso and Fabrikam and their approach to testing and deployment (the old and the new way).

It describes the entire test and deployment process in from A to Z including

 • Unit tests with code coverage and check in policy’s
 • Intellitrace
 • Coded UI tests
 • Builds with Continuous integration
 • Different kinds of alerts
 • Setting up lab environments with SCVMM and Hyper-V
 • Using Microsoft test manager for manual tests with Requirements and Test Cases
 • Automating manual tests
 • Deploying a tests application
 • The new Feedback tool

Read or download it here: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj159345