Välkommen till en heldagsworkshop med Visual Studio 2013 ALM (SWE)

Den 6 februari kommer vi på Solidify hålla en heldags depp-dive Workshop tillsammans med LabCenter i Stockholm.

Vi börjar med att planera arbete och arbetar gärna med en agil process som Scrum eller Kanban. Vi kommer också att visa hur man hanterar mer klassiska krav med hjälp av inbyggda verktyg såväl som med tredjepartsprodukten inteGREAT. Vi kommer visa på hur man kan hantera multipla team i TFS när vi behöver skala upp utvecklingsarbetet

Nästa steg är att utveckla applikationen med bibehållen spårbarhet och med god kodkvalitet. Vi använder såklart oss av nyheter i Visual Studio som exempelvis Git och CodeLens.

För att kunna använda den produkt vi utvecklar behöver den gå att testa. Vi kommer sätta upp testmiljöer med Visual Studio Lab Management och även titta på hur vi kan använda Windows Azure för att hantera våra testlab (och produktionsmiljöer med för den delen). Med miljöerna på plats kommer vi sedan sätta upp byggen, paketering och deploymentlösningar. För att installera produkten kommer vi att använda den nya lösningen för releasehantering, Microsoft Release Management.

Efter utveckling är det dags för test av det utvecklarna checkat in, vi kommer här att visa både manuella och automatiska tester och nyheterna inom testområde, bland annat det nya webgränssnittet för testning.

Avslutningsvis går vi igenom hur vi med hjälp av instrumentering av kod och funktioner för drift kan skaffa oss tidig kunskap om hur våran lösning fungerar i produktion med hjälp av Microsoft Application insight.

Läs mer och gå vidare till anmälan här: http://www.solidify.se/valkommen-till-en-heldag-med-visual-studio-2013-alm

Microsoft includes InRelease deployment tool in TFS 2013

Microsoft has acquired InRelease a release management product from InCycle Software. InRelease is a Continuous Delivery solution for .NET teams that automates the release process from Team Foundation Server up to production for faster and simpler deliveries

This means that you in a simple way can release your applications to different environments automatically or semi automatically.InRelease1

InRelease includes a TFS build process template that triggers a release at the end of a build according to a predefined flow.

To handle what do in the actual release there is a workflow editor that enables you to decide what to do in each environment.

 InRelease2

There are a lot of predefined activities that you can use and it’s easy to add activities of your own.

You can follow each step in a release.

 InRelease3

What does it cost?

InRelease will be included without cost in TFS/VS 2013. However the deployment agents needed on each server included in each environment will cost something, what this will cost in not yet decided.

Can I try it?

Yes, download a preview of TFS 2013 here

Do you want to test InRelease in a Hyper-V environment, download it from Microsoft here