Migrate a TFS project to another process template.

Back in 2011, 4 years ago I wrote a blog post called “Manual upgrade a TFS project to a new Process template”. Since then I have got some questions and feedback and now it’s time for an updated version based on the latest process templates in TFS 2015, this time from Agile to Scrum.

  1. Start with downloading the process template you want to upgrade to, to disk with the process template manager, for example to D:\MyDownloadedTemplate

2. Backup your old work item types in the TFS project you want to upgrade in case you need to do a rollback. Use the process template editor in Team Foundation Power Tools or from a Visual Studio command prompt with Witadmin.exe.

MD “C:\Temp\MyWorkItemBackup”

CD C:\Temp\MyWorkItemBackup

witadmin.exe exportwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:Bug /f:”Bug.xml”

witadmin.exe exportwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:Task /f:”Task.xml”

witadmin.exe exportwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:”User Story” /f:”UserStory.xml”

witadmin.exe exportwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:Issue /f:”Issue.xml”

witadmin.exe exportwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:”Test Case” /f:”TestCase.xml”

3. If you have custom fields, add them to the downloaded process template with the process template editor.

4. Some work item types have different names in Scrum and Agile; because of this you first have change the name in the new template to the name of the work item type in the old template, Impediment to Issue and Product Backlog Item to User Story.

5. Upload the Work Item types from the new template to your project with Witadmin.exe from the Visual Studio command prompt.

CD C:\MyDownloadedTemplate\Scrum\WorkItem Tracking\TypeDefinitions

Witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”ProductBacklogItem.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”Task.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”Bug.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”TestCase.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”CodeReviewRequest.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”CodeReviewResponse.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”FeedbackRequest.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”FeedBackResponse.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”SharedStep.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”Feature.xml”

witadmin.exe importwitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”Impediment.xml”

6. Rename Issue and User Story to Impediment and Product Backlog Item

witadmin.exe renamewitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:”Issue” /new:”Impediment”

witadmin.exe renamewitd /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /n:”User Story” /new:”Product Backlog Item”

7. Upload the categories.xml

CD C:\MyDownloadedTemplate\Scrum\WorkItem Tracking

witadmin.exe importcategories /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”Categories.xml”

8. Upload the ProcessConfiguration.xm

CD C:\MyDownloadedTemplate\Scrum\WorkItem Tracking\Process

witadmin.exe importprocessconfig /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /p:”Demo-Agile” /f:”ProcessConfiguration.xml”

9. If you want the queries associated with a Scrum project copy them from an existing project.

10. Remove your old reports from your project from the project report page and use tfpt.exe from Team Foundation Power Tools to create new reports.

tfpt addprojectreports /collection:http://MyTFS:8080/tfs/MyCollection /teamproject:”Demo-Agile” /processtemplate:”Scrum” /force

Välkommen till en heldagsworkshop med Visual Studio 2013 ALM (SWE)

Den 6 februari kommer vi på Solidify hålla en heldags depp-dive Workshop tillsammans med LabCenter i Stockholm.

Vi börjar med att planera arbete och arbetar gärna med en agil process som Scrum eller Kanban. Vi kommer också att visa hur man hanterar mer klassiska krav med hjälp av inbyggda verktyg såväl som med tredjepartsprodukten inteGREAT. Vi kommer visa på hur man kan hantera multipla team i TFS när vi behöver skala upp utvecklingsarbetet

Nästa steg är att utveckla applikationen med bibehållen spårbarhet och med god kodkvalitet. Vi använder såklart oss av nyheter i Visual Studio som exempelvis Git och CodeLens.

För att kunna använda den produkt vi utvecklar behöver den gå att testa. Vi kommer sätta upp testmiljöer med Visual Studio Lab Management och även titta på hur vi kan använda Windows Azure för att hantera våra testlab (och produktionsmiljöer med för den delen). Med miljöerna på plats kommer vi sedan sätta upp byggen, paketering och deploymentlösningar. För att installera produkten kommer vi att använda den nya lösningen för releasehantering, Microsoft Release Management.

Efter utveckling är det dags för test av det utvecklarna checkat in, vi kommer här att visa både manuella och automatiska tester och nyheterna inom testområde, bland annat det nya webgränssnittet för testning.

Avslutningsvis går vi igenom hur vi med hjälp av instrumentering av kod och funktioner för drift kan skaffa oss tidig kunskap om hur våran lösning fungerar i produktion med hjälp av Microsoft Application insight.

Läs mer och gå vidare till anmälan här: http://www.solidify.se/valkommen-till-en-heldag-med-visual-studio-2013-alm

Lansering av TFS 2013 27-29/11 (SWE)

In samband med lanseringen av TFS 2013 kommer vi tillsammans med Microsoft bjuda in till ett antal lanseringsevenemang i Malmö (27/11), Göteborg (28/11) och Stockholm (29/11).

Under seminariet (som är kostnadsfritt) kommer vi gå igenom nyheterna i TFS 2013 och hur en typisk iteration i ett projekt kan se ut. Vi kommer gå igenom områden som:

  • Agil planering
  • Utveckling med bland annat CodeLens och GIT stöd
  • Web baserad Test och lasttest med Azure
  • Byggen och releasehantering med det nya release verktyget InRelease

Läs mer och anmäl er här.

VisualStudio2013

TFS 2012 certifications

Microsoft released a couple of new certifications for TFS 2012:

I took the first exam a (70-498) couple of days ago together with three of my colleagues at Transcendent Group. To start with it was much more difficult than I thought it would be, I scored 700 points (700 was required to pass).

Most of the questions was how you work with the built in process templates, you should be really comfortable with all three and theories behind them .

  • MS Scrum 2.0
  • MSF Agile 6.0
  • MSF CMMI 6.0

I also got a few build and lab management questions and one or two about how to replace bugs in Excel with TFS.