Visual Studio 2015 ALM Virtual Machine

There is finally a new Brian Keller Virtual Machine (BK VM) available, only it is no longer Brian Keller who is in charge.

The new home of the VM is the Visual Studio ALM VM blog. For anyone who wants to learn more about Team Foundation Server (TFS) and Visual Studio ALM platform this is almost a mandatory download.

Välkommen till en heldagsworkshop med Visual Studio 2013 ALM (SWE)

Den 6 februari kommer vi på Solidify hålla en heldags depp-dive Workshop tillsammans med LabCenter i Stockholm.

Vi börjar med att planera arbete och arbetar gärna med en agil process som Scrum eller Kanban. Vi kommer också att visa hur man hanterar mer klassiska krav med hjälp av inbyggda verktyg såväl som med tredjepartsprodukten inteGREAT. Vi kommer visa på hur man kan hantera multipla team i TFS när vi behöver skala upp utvecklingsarbetet

Nästa steg är att utveckla applikationen med bibehållen spårbarhet och med god kodkvalitet. Vi använder såklart oss av nyheter i Visual Studio som exempelvis Git och CodeLens.

För att kunna använda den produkt vi utvecklar behöver den gå att testa. Vi kommer sätta upp testmiljöer med Visual Studio Lab Management och även titta på hur vi kan använda Windows Azure för att hantera våra testlab (och produktionsmiljöer med för den delen). Med miljöerna på plats kommer vi sedan sätta upp byggen, paketering och deploymentlösningar. För att installera produkten kommer vi att använda den nya lösningen för releasehantering, Microsoft Release Management.

Efter utveckling är det dags för test av det utvecklarna checkat in, vi kommer här att visa både manuella och automatiska tester och nyheterna inom testområde, bland annat det nya webgränssnittet för testning.

Avslutningsvis går vi igenom hur vi med hjälp av instrumentering av kod och funktioner för drift kan skaffa oss tidig kunskap om hur våran lösning fungerar i produktion med hjälp av Microsoft Application insight.

Läs mer och gå vidare till anmälan här: http://www.solidify.se/valkommen-till-en-heldag-med-visual-studio-2013-alm

Lansering av TFS 2013 27-29/11 (SWE)

In samband med lanseringen av TFS 2013 kommer vi tillsammans med Microsoft bjuda in till ett antal lanseringsevenemang i Malmö (27/11), Göteborg (28/11) och Stockholm (29/11).

Under seminariet (som är kostnadsfritt) kommer vi gå igenom nyheterna i TFS 2013 och hur en typisk iteration i ett projekt kan se ut. Vi kommer gå igenom områden som:

  • Agil planering
  • Utveckling med bland annat CodeLens och GIT stöd
  • Web baserad Test och lasttest med Azure
  • Byggen och releasehantering med det nya release verktyget InRelease

Läs mer och anmäl er här.

VisualStudio2013

Transcendent Group ALM blir Solidify AB (Swe)

Solidify

Transcendent Groups satsning inom ALM området har tidigare legat som ett affärsområde inom Transcendent Group. Nu har vi valt att ta nästa steg och omvandla affärsområdet till ett fristående bolag med namnet Solidify, detta för att helhjärtat kunna fokusera på ALM. Vi ingår fortfarande i Transcendent Group-koncernen.

Vi som arbetar i det nya bolaget är:

  • Mathias Olausson, VD, specialistområden: ALM införande, Release Management, Agila arbetssätt
  • Magnus Timner, vVD, specialistområden: ALM införande, Byggautomatisering
  • Gustav Sjöberg, specialistområden: TFS Administration, Byggautomation och Releasehantering, dokumenthanteringsprocesser
  • Jesper Fernström, specialistområden: projektledning, ALM införande, Agil coach
  • Peter Oreland, specialistområden: testledning, testautomatisering, test och kvalitetssäkring, ALM införande
  • Janne Hasslof, specialistområden: Byggautomation, ALM införande, Systemutveckling

 

 

Nyheterna i Visual Studio 2012 ALM (Swe)

Jag och min kollega Mathias Olausson har blivit intervjuade av Dag König på Microsoft, ämnet är nyheterna i Visual Studio 2012 ALM, lyssna på Podcasten här.

Pro Application Lifecycle Management with Visual Studio 2012

One of my colleagues Mathias Olausson has together with Joachim Rossberg written a new book called Pro Application Lifecycle Management with Visual Studio 2012 is available on Amazon now. The book covers the whole ALM lifecycle and also how to implement these practices with Visual Studio 2012 and Team Foundation Server.

Read more about the book here on Mathias blog